Witamina przeciwkrwofoczna — K

To też nie jest jedna witamina, ale wiele związków o podobnych właściwościach, choć na ogół mówi się zwykle o dwóch. O witaminie Ki — odkrytej wcześniej, którą syntetyzują rośliny, i o K2 — odkrytej później, produkowanej przez drobnoustroje. Prawdę mówiąc, wszystko to było nie tak dawno. Pierwszy raz zwrócono uwagę, że jesł taka witamina w 1929 r. a w czystej postaci wyodrębniono ją w 1939 r. z liści lucerny. Witaminę K2 znaleziono w czystej postaci w… gnijących rybach, w 1940 r. Nazwa K pochodzi od nazwiska hematologa amerykańskiego Quicka, który ją odkrył.

Do czego jesł potrzebna witamina K? Ma ona ogromne znaczenie lecznicze dla zwierząt, które np. spożyły nadmierną ilość nadpsułej zgniłej koniczyny. W paszy takiej znajdują się duże ilości kumaryny — trucizny uszkadzającej miąższ wątroby. Godny uwagi jest fakt, że aflałoksyny, wyzwalające chorobę nowotworową, mają strukturę chemiczną podobną do struktury kumaryny. I otóż fatalne działanie kumaryny niweluje witamina K zwana też przeciwkrwo- łoczną. Jesł konieczna do bardzo złożonego procesu, jakim jesł normalna krzepliwość krwi, a raczej do wytwarzania protrombiny, co odbywa się w wątrobie (jeżeli jesł dostatecznie zdrowa).

Na ogół drobnoustroje w naszym organizmie wytwarzają jej dość. Czasem może jednak braknąć, np. przy większym uszkodzeniu wątroby, zaburzeniach we wchłanianiu, długotrwałym zażywaniu sulfamidów lub salicylanów iłp. w tym ostatnim wypadku pomaga PABA.

Witamina K jesł nieraz stosowana profilaktycznie, np. przy za- I pobieganiu skazie krwotocznej noworodków. Zapobiegawczo podaje się ją czasem kobietom ciężarnym przed porodem czy w chirurgii. Nie jest to związek toksyczny nawet w dużych dawkach. Zresztą są różne leki syntetyczne, działające silniej niż ona sama w naturalnej postaci. Menadion np. działa nawet 2 razy silniej.

W czym jest witamina K2? We wszystkim tym, co zielone, bo zawartość jej jesł mniej więcej proporcjonalna do zawartości chlorofilu w roślinach. Poza tym mamy jej sporo w oleju sojowym, wątrobie, kazeinie, orzechach włoskich, kapuście, szpinaku, pomidorach itd. Ubogimi źródłami są: owoce, zboża, mleko i jaja.

Ale przede wszystkim jest wytwarzana w jelicie grubym przez jego florę bakteryjną. Na ogół można przyjąć, że z witaminą K zdrowi ludzie nie mają kłopotów, gdyż wystarczającą jej ilość wytwarza sam organizm dzięki współżyjącymi z nim drobnoustrojami. Jakże by to było świetnie, gdyby tak było i z innymi składnikami odżywczymil Niestety!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>