Jodowanie soli na Podkarpaciu

W Japonii zawartość jodu w powietrzu, wodzie i glebie jest stosunkowo niska, ale Japończycy jedzą bardzo dużo ryb i „owoców morza”, bogatych w ten minerał. Na wyspie Tajwan natomiast nie ma tradycji spożywania „frutti di mare”, toteż przypadki wola są tam częste, mimo że wodę pitną się joduje.

Niedobory jodu u nas były kiedyś bardzo wyraźne na południu kraju, na Podkarpaciu. W 1932 r. np. stwierdzono, że 15,5% poborowych pochodzących z ówczesnego woj. krakowskiego miało wole, a tylko 0,1 % poborowych z ówczesnych wschodnich województw chorowało z powodu niedoboru jodu. Kiedy w 1930 r. zaczęto na Podkarpaciu jodować sól, to już w 1938 r. tylko 2,9% poborowych cierpiało na wole. Podczas wojny zaprzestano tej akcji i znowu schorzenie tarczycy pojawiło się niemal endemicznie (w 1946 r. w powiatach nowosądeckim i myślenickim występowało u ok. 37% ludności). W 3 lata później odsetek ten spadł do połowy, mimo że jodowano sól nie zawsze właściwie. Trzeba też pamiętać, że u po’) A. Szczygieł: Podstawy fizjologii żywienia. łomstwa chorych kobiet zdarzają się dzieci z opóźnieniem rozwojowym, kretynizmem, karłowatościę itp. Istnieje hipoteza, że okrzyki i nawoływania chorych na kretynizm pastuchów z gór Tyrolu dały początek temu, co nazywamy jodłowaniem w śpiewie. Ale niedobory tego składnika powodują nie tylko wole czy zmiany w rozwoju umysłowym. Mogą przyczynić się także do zmian chromoso- malnych i sprzyjać onkogenezie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>