Czy najzdrowsze pokarmy są źle trawione?

Póki nie nauczymy się dobrze przeżuwać pokarmów, osiągnięcie optymalnego zdrowia nie będzie możliwe. Nawet najzdrowsze pokarmy są źle trawione, jeśli połyka-my je niemal bez żucia: stanowią wtedy pożywkę dla wy-twarzających toksyny bakterii.

Przez długi czas w Detroit produkowano coraz szybsze i piękniejsze samochody. Wzrastała również liczba śmier-telnych ofiar wypadków drogowych. Drogie samochody nabywali ludzie, których było na to stać, jednak wraz z rozwojem techniki nie szedł wzrost świadomości komuni-kacyjnej. Dopiero założenie w całych Stanach Zjednoczo-nych sieci szkół komunikacyjnych i wprowadzenie tego przedmiotu do szkół, spowodowało z czasem spadek ilości wypadków i związanych z nimi ofiar. Ilu rodziców jest w stanie szczerze twierdzić, że nauczyło swoje dzieci bycia rodzicami? A ilu ludzi może powiedzieć, że nauczono ich prawidłowego żucia pokarmów?. Ilu rodziców może powiedzieć, że nauczyło swoje dzieci prawidłowego, do-statecznego żucia?. Większość szczerych odpowiedzi brzmi niestety: nie. Tu trafiamy dokładnie w sedno zagadnienia. Ludzie żują pokarm do tego stopnia niestarannie, że enzy-my trawienne nie są w stanie w pełni przyswoić zawartych w nim składników odżywczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>