Cisza i spokój po jedzeniu

Cisza i spokój, to kolejne ważne aspekty całego naszego życia. Umiejętność wewnętrznego wyciszenia się, wy-łączenia z panującego zgiełku jest bardzo ważną umiejęt-nością, np. osób znających jogę. Ale nie tylko. Cisza, spokój i wewnętrzne wyciszenie były przez wiele lat nieod-łącznym składnikiem ceremonii religijnych wielu wyznań, by wspomnieć choćby tylko o kwakrach, katolikach, ży-dach, wyznawcach kościoła episkopalnego czy chrześcija-nach ortodoksyjnych.

Ten rodzaj spokoju odnajdziemy w modlitwie, po akcie seksualnym, podczas pobytu w dobiych restauracjach, bądź przy słuchaniu jazzu i muzyki klasycznej.

Wiele badań wykazało, że zanieczyszczenie środowiska hałasem wywiera niekorzystne skutki – emocjonalne i psy-chiczne. Rodzice uwielbiających muzykę rockową nasto-latków mogą potwierdzić, jakie męki przeżywali, nim lato-rośl opuściła rodzinne gniazdo. Niekiedy – co trzeba w imię prawdy przyznać – również rodzice są fanami muzyki rockowej!

Ruch jest niezwykle ważnym czynnikiem usprawniającym pracę całego organizmu. Serce to mięsień, tak samo płuca, nerki, pęcherz moczowy i narządy płciowe a wszystko co mięśniem nie jest, z mięśniami współpracuje bądź jest w jakiś sposób przez mięśnie kontrolowane. A co utrzymuje siłę mięśni? Trening.

Dlatego codzienny trening (najlepiej na świeżym po-wietrzu i na słońcu) jest bardzo istotną częścią naszego 24- godzinnego programu. Obojętne czy jogging (któiy wbrew pozorom nie nadaje się dla każdego), dłuższe spacery raź-nym krokiem, aerobik, podnoszenie ciężarów, czy ćwi-czenie mięśni na siedząco – ważne, by ciało miało codzien-nie swą porcję ruchu, wysiłku fizycznego.

Większość z nas porusza się, nieregularnie zresztą, oko- ło dwu godzin dziennie. Niektórzy są w stanie na ruch wygospodarować godzinę, inni pół, niektórzy mają tylko dwadzieścia minut, czy nawet mniej. Trzeba ten czas jed-nak wykorzystać, bowiem lepiej trenować regularnie, co-dziennie choć krótko, niż raz w tygodniu przez dwie czy nawet trzy godziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>