ZIOŁA NA „PEŁNY BRZUCH”

Wzdęcie brzucha, zwane także bębnicą, jest objawem występującym w różnych zespołach chorobowych oraz przyczyną wielu dolegliwości. Wzdęcie jest spowodowane nadmierną ilością gazów w przewodzie pokarmowym: wzdęcie żołądka powstaje w razie aerofagii (nadmierne zasysanie powietrza do przełyku), lub wskutek fermentacji treści pokarmowej, co jest związane ze znacznym zwężeniem odźwiernika (blizny po wrzodach, rak): wzdęcie jelit występuje odruchowo po operacjach brzucha (trwa 2-3 doby). Poza tym często po zażywaniu leków przeciwgruźliczych w postaci drażetek czy tabletek występuje silna fermentacja w przewodzie pokarmowym oraz wzdęcia na skutek nagromadzonych w jelitach gazów. Kto zbyt szybko je – połyka nadmiar powietrza, co powoduje odbijanie po jedzeniu, a nawet wzdęcia w nadbrzuszu.

Każdy człowiek jednak połyka niewielką ilość powietrza wraz z pokarmem oraz śliną. Po przedostaniu się do żołądka wytwarza ono bańkę gazu umiejscowioną zgodnie z prawami fizyki w dnie żołądka przy zachowaniu pozycji stojącej. Należy pamiętać, że dno żołądka, wbrew przyjętemu potocznie pojęciu, znajduje się w górnej jego części, tuż poniżej wpustu, czyli na granicy oddzielającej przełyk od żołądka. Bańka powietrza spełnia zadanie dodatkowego uszczelnienia wpustu, stanowiącego niejako wentyl zapobiegający cofaniu się treści żołądkowej do przełyku, dzięki mechanicznemu uciskowi na okolicę po- dwpustową.

Wpust w warunkach fizjologicznych jest cały czas zamknięty, a otwiera go fala perystaltyczna biegnąca w momencie połykania od gardła wzdłuż ścian przełyku. Powietrze znajdujące się w żołądku może wydostać się na zewnątrz przez przełyk i jamę ustną. Nazywa się to odbijaniem. Objaw ten zdarza się u każdego zdrowego człowieka, gdy po spożyciu obfitego posiłku wzrasta ciśnienie śródżołądkowe, otwierające na chwilę wpust. Może ono również występować u ludzi zdrowych po wypiciu większej ilości napojów gazowanych na skutek wydostawania się – wraz z powietrzem – dwutlenku węgla.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>