Zboże, przeznaczone na paszę dla zwierząt

Muszę zaznaczyć, że jestem pedagogiem i zatwierdzo-nym doradcą rodzinnym – nie lekarzem czy naukowcem- dietetykiem. Jednak współautor tej książki, dr Lawrence, jest nimi w jednej osobie. Jego kwalifikacje są wręcz stwo-rzone do tego, by wypowiadał się w tej materii. Jest w stanie naukowo podbudować to, co ja głoszę jedynie w imię zdrowego rozsądku. Czytelnik otrzymuje zatem naj-lepsze z obu stron i naprawdę cieszę się, mogąc twierdzić, że są to bardzo proste prawdy. Naprawdę chciałbym, by każdy wyciągnął z tych prawd jak najwięcej korzyści. jak w zadymionym pomieszczeniu nie może zdrowy niepalący, tak nie może egzystować zdrowy wegetarianin nadużywający pokarmów, nawet zdrowych. społeczności umierają wcze śnie, bowiem zajadają się i zatruwają na śmierć, jednocze-śnie w rabunkowy wręcz sposób eksploatując zasoby na-turalne. Mieszkańcy państw słabo rozwiniętych cierpią na choroby i umierają wcześnie, ponieważ ich udział w zaso-bach naturalnych jest za mały. Przez to świat nie może korzystać z ich talentów i umiejętności.

Gdyby zboże, przeznaczone na paszę dla zwierząt, których mięso się później zjada, dać do jedzenia ludziom, to na całym świecie zniknąłby głód! Naprawdę warto to sobie uświadomić!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>