Szybszy wzrost dobrego samopoczucia

Szybszy wzrost dobrego samopoczucia osiąga się stosu- jąc program 24-godzinny, niejako w myśl zasady, że im więcej starań tym więcej korzyści.

Zajmijmy się zatem programem 24-godzinnym. Po za-kończeniu programu porannego i popołudniowego mamy wybór: albo program smakosza, albo nie.

Program smakosza wychodzi naprzeciw wszystkim, któ-rzy sądzą że „umrą natychmiast”, wyrzekając się półfunto- wego steku, homara, krabów, drobiu, indyka, baraniny, cielęciny, wieprzowiny czy innych, niekiedy egzotycznych dań mięsnych.

Program smakosza daje też żyć zdecydowanym zwolen-nikom słodkich deserów, oczywiście pod warunkiem, że na ich spożywanie dozwalają zasady zestawiania pokarmów. Łagodzi to po prostu ich szkodliwe skutki, które inaczej wystąpiłyby na pewno.

Co stanowi alternatywę oczywistości troszkę sobie mie”. W istocie rzeczy sprc ku dziennie, podczas któr więcej. Nie oznacza to byn się. Nigdy nie powinno się Wręcz przeciwnie – chcę oprzecie się na zasadach higieny naturalnej, dukty jak mięso, lyby, mleko i jego pochoc pokarmy konserwowane, przyprawy, kawa dziki czy koncentraty witaminowe jedynie z wiać się będą na waszych się będzie z pochodzących owoców, warzyw, surówel Z pewnością wiemy, jaki bliższym otoczeniu i jakie Z nich można codziennie zwracając uwagę na odpowiednio dużą zawartość wody w używanych produktach.

Bardzo często planuje się wy już przy stole, że tak naprawdę nie można dużo zjeść. Efektem jest smakosz, któiy po dwu – trzech godzinach ponownie odczuwa głód (jak po opuszczeniu chińskiej restauracji).

Bez obaw jednak: jeśli po głównym posiłku nadal od-czuwamy głód, zjadamy po prostu kilka świeżych owo-ców. Szczególnie owoce zawierające sporo wody są do-skonałą przekąską „na szybko” – zaspokoją każdy głód.

Jedyne ograniczenie polega na spożywaniu owoców z tej samej kategorii. Jeśli zatem mamy ochotę na więcej niż jeden gatunek, łączymy ze sobą wyłącznie owoce kwa-skowe, półsłodkie lub słodkie. Albo same melony. To samo dotyczy soków owocowych. W sumie, wbrew pozorom, mieszanie owoców nie wpływa korzystnie. Jeśli już musi-my owoce ze sobą łączyć, to najlepiej melony z bananami. Melon jemy najpierw, banana na końcu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>