Kolagen

Jak to się dzieje? Różnymi drogami kumulują się szkody dokonywane przez „wolne rodniki” — jak twierdzi dr A. L. Tappel z Uniwersytetu Kalifornijskiego w swojej rozprawie na temat żywności zasobnej w antyoksydanty, opóźniające proces starzenia. Upraszczając, można powiedzieć, że wolne rodniki są to atomy lub grupy atomów, dysponujące jednym elektronem o nieskompensowanym skręcie elektrycznym. „Ogólna ilość reakcji, którą wolne rodniki potrafią wywołać, może przyprawić o zawrót głowy” — stwierdza dr Tappel ). I u nas w latach pięćdziesiątych nad podobną teorią pracował dr Roman Peret ).

Niektóre z tych reakcji powodują zmiany w enzymach i kwasach aminowych, nieraz bardzo poważne. Dr Tappel uważa jednak, że zdolności organizmu do „odnawiania się” są bardzo silne, mimo destruktywnych wpływów chorób i niedomagań. A witamina C jest jednym z dwóch najważniejszych czynników żywnościowyc

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>