Jedz owoce między posiłkami

A co z ulubioną sałatką owocową? Cóż, ulubiona sałatka owocowa nie jest zapewne waszym najlepszym przyjacie-lem. Zamawiając takową w restauracji, trzeba kelnerowi bez żenady powiedzieć, z jakich owoców ma się składać. Z pewnością się nie obrazi! Kelnerzy za często mają do czynienia z ludźmi, którzy nie wiedzą, czego chcą, względ-nie czemu chcą. Jeśli stanowczo, ale bardzo uprzejmie wyrazimy nasze życzenie, kelner zazwyczaj się ucieszy i będzie o nas szczególnie dbał.

Jedząc owoce między posiłkami nie obciążamy dodatko-wo organizmu i nie zaburzamy jego naturalnego rytmu. Natomiast poprawiamy jego witalność i zasoby energetycz-ne. W fazie tej organizm pozbywa się zbędnych zapasów pokarmowych, odtruwa się samoistnie, broniąc przed po-tencjalnymi chorobami i naprawia szkody, z powodu któ-rych może cierpi.

Dostateczna ilość odpoczynku i snu, spokojne i przyjazne otoczenie, ruch na świeżym powietrzu, czysta woda i czyste powietrze, to czynniki nieodzowne dla wszystkich przestrzegających programu 24-godzinnego. Tak jak smo-king bez spodni, czy elegancka sukienka bez pantofli są niekompletne, tak samo niekompletny jest program zdro-wotny bez „W.A.T.E.R.”.

Czysta woda to ważny składnik każdego skutecznego programu żywieniowego. Jedną z wielkich słabości wszyst-kich niemal programów dietetycznych jest brak zalecenia co do picia czystej wody! Najlepsza, najczystsza woda za-warta jest w surowych owocach i warzywach.

W ośrodkach przemysłowych i wielkich aglomeracjach miejskich trudno o czyste powietrze. Mimo to powietrze w zamkniętych pomieszczeniach, również w domach, jest z reguły bardziej zanieczyszczone, niż pod gołym niebem. W domach powietrze obciążone jest zazwyczaj aerozolami, perfumami z rozpylacza, dymem tytoniowym, powietrzem zużytym przez członków rodziny, brakiem odpowiedniego wietrzenia, parowaniem wosków, politur, olejów stosowanych do podłóg i mebli, parą z gotowania, chemicznymi zanieczyszczeniami, których źródłem są lo-dówki, kuchenki mikrofalowe, piece gazowe, przewody gazowe, jak również gazami z pokarmów fermentujących w przewodach pokarmowych mieszkańców.

Pomyślmy o swoim miejscu pracy. Jakie jest otoczenie, w którym musimy pracować? Czy możemy otworzyć okno, by wpuścić trochę świeżego powietrza?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>