Instytut Wiedzy i Medycyny

Potem usilnie walczył przeciw wojnie nuklearnej i tak przekonująco potrafił o tym mówić, że w 1962 r. otrzymał po raz drugi nagrodę Nobla, tym razem pokojową. Otworzył też drogę do rozwoju nowej nauki, zwanej później inżynierią genetyczną.

Niedaleko San Francisco powstał instytut jego imienia: Instytut Wiedzy i Medycyny, w którym pracuje się głównie nad wpływem odżywiania na zdrowie człowieka i nad zapobieganiem chorobom. Zabrano się tam np. do badania składu — bardzo przecież bogatego w różne (ok. 200) substancje — moczu, a także oddechu i krwi ludzkiej. Analizuje się różne składniki obecne w organizmie człowieka zdrowego, a także chorego. Tę dziedzinę nauki Pauling nazwał ortomolekularną medycyną, uważając, że jest ona niedoceniana przez lekarzy. Wyliczenie odkryć dokonanych tylko przez niego samego stanowi długą listę. Dotyczą one takich dziedzin, jak: poznanie i rola wielu enzymów, znaczenie hemoglobiny i innych białek, immunologia, anestezja, choroby umysłowe, anemia itd. Pauling dał podstawy do dalszych dociekań, w’nowych dziedzinach wiedzy medycznej, żywnościowej, profilaktyce itd.

Dla każdego z nas niezwykle ważne jest to, że — według Paulin- ga — moglibyśmy uniknąć wielu schorzeń, odpowiednio żyjąc i odżywiając się we właściwy sposób. Obliczył nawet, że można przedłużyć życie o 15 do 20 lat, jeśli będzie się przestrzegało następujących reguł:

– Codziennie odpowiednio określona ilość witaminy C (w granicach rozsądku).

– Codziennie dowolna ilość witaminy E.

– Zapewnienie odpowiedniej ilości innych witamin i soli mineralnych.

– Ograniczenie ilości węglowodanów, szczególnie cukru.

– Zaprzestanie palenia.

Dr Pauling stwierdza, że witaminy C i E — jako silne anty- oksydanty — zabezpieczają nas przed przedwczesnym starzeniem się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>