Ile ryboflawiny dziennie!

Dla m?czyzn ? 1,6 mg, a dla kobiet ? 1,2 mg. Osoby jadaj?ce du?o mi?sa i w og?le produkt?w bia?kowych, a tak?e kobiety w ci??y i karmi?ce potrzebuj? jej wi?cej, bo ok. 3 mg i to jest najwy?sza podawana dawka.

Dot?d nikomu wprawdzie nie zaszkodzi?y du?o wi?ksze dawki witaminy B2, ale lepiej wprowadza? j? do ustroju w produktach spo?ywczych ni? w drogich ?rodkach farmaceutycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>