DOBRA WODA ZDROWIA DODA

Do życia, do normalnego funkcjonowania całego organizmu jest nam potrzebna woda. Minimalne zapotrzebowanie na wodę wynosi 1-1,5 litra na dobę. Ilość ta ulega pewnym wahaniom w zależności od wielu czynników, np. wieku, wysiłku fizycznego, temperatury otoczenia itp. Resztę wody otrzymujemy w połączeniu z produktami spożywczymi. Jak udowodniono, wszelkie zakłócenia między przyjmowaniem a wydalaniem wody z organizmu, powodują zaburzenia.

Ważne jest również, jaką wodę pijemy. Powinna ona posiadać, oprócz związków wodoru i tlenu, również wiele składników mineralnych i mikroelementów, niezbędnych dla ludzkiego organizmu, powo- dujących prawidłową przemianę materii, zapobiegających różnym schorzeniom i niedomaganiom. Są to m.in. wapń. chlor, potas, siarka, sód i magnez, poza tym miedź, mangan, cynk, kobalt, wreszcie takie biopierwiastki, jak: molibden, selen, chrom, flour, cyna, wanad, krzem, glin, nikiel, bar, stront i lit. Woda nie może zawierać substancji chemicznych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego lub wskazujących na jej zanieczyszczenie, ani też składników wpływających ujemnie na jej smak, zapach lub barwę. Również pod względem bakteriologicznym musi odpowiadać określonym wymaganiom. Tymczasem narastające skażenie środowiska, zanieczyszczenie powietrza, gleby, rzek i jezior, zmusza nas na co dzień do korzystania z nie najlepszej, mówiąc delikatnie, wody. Pozbawionej do tego jej naturalnych składników. Wiele osób, chcąc poprawić właściwości płynącej z kranów wody, korzysta ze specjalnych filtrów. Trzeba jednak pamiętać, że spełniają one dodatkową rolę tylko wtedy, gdy są często czyszczone (przynajmniej raz w tygodniu) wymieniane oraz regenerowane za pomocą specjalnych aseptyków.

Najlepszą wodą do picia jest mineralna woda stołowa, którą wydobywa się z głębi ziemi. Jest ona wolna od zanieczyszczeń, na które są narażone zbiorniki powierzchniowe, a co najważniejsze – posiada składniki mineralne, niezbędne dla naszego organizmu. Spośród kilkuset rodzajów wód mineralnych występujących w Polsce, zaledwie niewielki ich procent wykorzystuje się do wyrobu wód stołowych, takich, jak Mazowszanka, Krakowianka, Staropolanka, Perła Bałtyku itp. Każda z nich zawiera od kilku do kilkunastu składników mineralnych w różnych proporcjach, w zależności od rodzaju źródła, z którego pochodzi. Jest zaś tym cenniejsza, im więcej posiada tych składników oraz makro- i mikroelementów.

Popijanie wód mineralnych o charakterze leczniczym nie jest wskazane. Taka domowa kuracja, stosowana bez kontroli i zaleceń lekarza, może być wręcz szkodliwa dla zdrowia. Może ona np. zbytnio obciążyć nerki, a nawet sprzyjać tworzeniu kamicy. Wodę leczniczą pije się wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza, najlepiej bezpośrednio u źródła, czyli w uzdrowisku. A zatem bez określonych potrzeb leczniczych bezpiecznej będzie ograniczyć się do picia wody stołowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>