„Cynkowa” żywność

W naturalnych glebach uprawnych zawartość cynku waha się w granicach od 13 do 350 mg na 1 kg suchej masy. W niektórych rejonach występuje jego niedobór w glebie i wodzie z ujemnymi konsekwencjami tego dla zdrowia mieszkańców. Należy więc rozważyć możliwość wyrównywania poziomu cynku odpowiednim nawożeniem gleby ). Od tego bowiem zależy też ilość tego pierwiastka w wodzie pitnej, w roślinności, a także w organizmach żywych, które tą roślinnością się odżywiają.

Średnia zawartość w różnych produktach — wg prof. dra A. Maksi- mowa: Mikroelementy i ich znaczenie w życiu organizmów (PWLiR 1954) przedstawia się następująco:

Cynk wydalany jest z ustroju człowieka głównie z kałem, a w zni-komych ilościach i z moczem. W ciągu doby wydala człowiek z moczem 0,25 do 2 mg, a z kałem 2,7 do 19,9 mg tego składnika. Ale np. osoby, które często jadają ostrygi, potrafią wydalać z kałem w ciągu doby do ok. 70 mg cynku.

Warzywa i owoce są na ogół ubogie w cynk. Toteż wegetarianie, jarosze i osoby unikające mięsa, podrobów, ryb i jaj, ryzykują niski jego poziom w organizmie. Można co prawda wzbogacić zasoby tego mikroelementu, jadając pieczywo z pełnego przemiału, przyrządzane na zaczynie, który rozbija i unieszkodliwia fityny. W obecności fityn bowiem cynk jest nieprzyswajalny.

Kwas fitynowy i fityniany znajdują się we wszystkich zbożach oraz w soi. Mają niestety fatalną zdolność wchłaniania nie tylko cynku, ale i żelaza, i

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>