Wycieczka do Oświęcimia – Wadowic – Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 28 września 2018 roku odbyła się szkolna wycieczka gimnazjalistów z klasy III a i III b oraz uczniów z klasy VIII do Oświęcimia, której głównym celem było zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Ponadto byliśmy w Sanktuarium Maryjno-Pasyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Bazylice Ofiarowania Maryi Panny w Wadowicach. Mieliśmy okazję zobaczyć dom św. Jana Pawła II i spróbować tzw. „Papieskich kremówek”. Pogoda była wyśmienita i wszyscy wrócili pełni wrażeń po lekcji historii, którą doświadczyli w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Opiekunami na wycieczce byli: mgr Ewa Damian, mgr Jolanta Bukowiec, mgr Małgorzata Ligas, ks. mgr Piotr Cichoń oraz mgr Iwona Sasak.

tekst i zdj. I.Sasak

Pokaz musztry paradnej

27 września na terenie naszej szkoły odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, wielokrotnych zdobywców tytułu Mistrza Polski w musztrze. Uczniowie naszej szkoły byli świadkami wspaniałej prezentacji, zobaczyli pokaz ćwiczeń poligonowych , sprzęt wojskowy  i mundury. Inicjatorem spotkania był Samorząd Uczniowski, działający pod kierunkiem p. G. Ogorzałek. Dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli oraz zarządu Samorządu Uczniowskiego mogliśmy gościć w murach szkoły Mistrzów musztry.

Uroczystość ta, to kolejne działanie podejmowane w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niesamowity pokaz, budził podziw i zachwyt nad umiejętnościami młodych ludzi.

tekst G.Ogorzałek / zdj. M.Bednarek

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków - informacja

Informujemy Rodziców uczniów naszej szkoły, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium do Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków.

Fundusz od lat wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Szczegółowe informacje i stosowne formularze znajdują się na: https://sadeczanin.info/informator/fundacja-sadecka/akcje-i-plebiscyty/stypendia-im-braci-potoczkow/fundusz

 

Ubezpieczenie NNW uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomranicach informuje, że do dnia 28.09.2018 wszyscy uczniowie powinni wpłacić po 39zł na ubezpieczenie na nowy rok szkolny 2018/2019.  Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli rodzice nie wyrażają zgody na ubezpieczenie dziecka, muszą pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić stosowne oświadczenie. Brak ubezpieczenia powoduje, że dziecko nie może brać udziału w niektórych imprezach szkolnych np. zawodach sportowych, wycieczkach a w razie wypadku ucznia nie może on starać się o odszkodowanie.

Oferta ubezpieczenia NNW.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomranicach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się 3 września 2018.  Nowy rok szkolny rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w Kościele w Chomranicach o godzinie 800.  Z uwagi na prace budowlane prowadzone w obrębie sali gimnastycznej rodziców i uczniów zapraszamy bezpośrednio po mszy na spotkanie z wychowawcami w klasach.

Wyprawka szkolna dla oddziałów przedszkolnych.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych informują, że w roku szkolnym 2018/19 dla dzieci rozpoczynających naukę w tych oddziałach należy przygotować wyprawkę.

 

Wyprawka dla 3, 4 i 5 latków.

Wyprawka dla 6 latków.

Przydatne linki:

Informacje kontaktowe:

Chomranice 12, 33-394 Klęczany
woj. małopolskie
tel: +48 18 443 36 13
email: zschomranice@chelmiec.pl
NIP: 734-29-80-809