Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 - 1400

tel: +48 18 443 36 13

  Świetlica przy Szkole Podstawowej

  Godziny pracy:

  PONIEDZIAŁEK: 1135 - 1435

  WTOREK: 750 - 930, 1135 - 1435

  ŚRODA: 1135 - 1435 

  CZWARTEK: 1135 - 1435

  PIĄTEK: 1135 - 1435

   

  Pobierz formularz zgłoszenia dziecka na świetlicę.

  Zapoznaj się z regulaminem świetlicy.

  W celu zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych w danym dniu należy wypełnić zwolnienie według wzoru obowiazujacego w szkole - WZÓR ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ

  Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
  Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

  Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
  Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

  Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

  Wychowawca  świetlicy nade wszystko dba o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.    

  Przydatne linki:

   

  Informacje kontaktowe:

  Zespół Szkół w Chomranicach
  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II
  Chomranice 12, 33-394 Klęczany
  woj. małopolskie
  tel: +48 18 443 36 13
  email: zschomranice@chelmiec.pl
  NIP: 734-29-80-809

  © 2017 Zespół Szkół w Chomranicach. Projekt i administracja MB.

  Strona używa plików cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te pliki opuść stronę.