Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 - 1400

tel: +48 18 443 36 13

Świetlica

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK: 1230 - 1530

WTOREK: 750 - 950 i 1135 - 1535

ŚRODA:  750 - 850 i 1135 - 1535

CZWARTEK: 1230 - 1535

PIĄTEK: 1135 - 1530

 

Pobierz formularz zgłoszenia dziecka na świetlicę.

Zapoznaj się z regulaminem świetlicy.

W celu zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych w danym dniu należy wypełnić zwolnienie według wzoru obowiazujacego w szkole - WZÓR ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Wychowawca  świetlicy nade wszystko dba o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.    

Przydatne linki:

 

Informacje kontaktowe:

Chomranice 12, 33-394 Klęczany
woj. małopolskie
tel: +48 18 443 36 13
email: zschomranice@chelmiec.pl
NIP: 734-29-80-809

© 2018 Szkoła Podstawowa w Chomranicach. Redakcja, projekt i administracja Michał Bednarek.

Materiały multimedialne, teksty i publikacje są własnością Szkoły Podstawowej w Chomranicach za wyjątkiem materiałów zewnętrznych do których podano źródła.
Kopiowanie i udostępnianie bez podania źródła zabronione.

Strona używa plików cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te pliki opuść stronę.