Warsztaty kulinarno - artystyczne.

W ramach działania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w naszej szkole, z inicjatywy doradcy zawodowego p. Grażyny Ogorzałek, w dniu 31.01.2018 r. przeprowadzono warsztaty kulinarno- artystyczne.  Warsztaty miały na celu zapoznanie uczniów z zawodem kucharza w oparciu o ludowe tradycje, oraz przybliżenie uczniom zawodu lokalnego animatora kultury. Powrót do tradycyjnych potraw, strojów czy zdobnictwa pozwala nam uświadomić sobie, jak piękne i ciekawe mamy "korzenie". Promując historię regionu i lokalne tradycje uczymy się swojej małej ojczyzny. Budujemy swoją przyszłość poznając jednocześnie regionalne tradycje zawodowe.

tekst i zdjęcia: G.Ogorzałek

Warsztaty te poprowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mystkowie. Prowadząc działalność kulturalno-oświatową ,wprowadziły młodzież w tajniki regionalizmu i lokalnej kuchni.

Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Pani Agnieszki Janus opiekuna Koła Gospodyń Wiejskich  w Mystkowie za pomoc w zorganizowaniu spotkania.